top of page

Jak začít...?

IMG_1787.JPG

Nejlepší cesta je postupně začít s malými změnami, které vám dají velký, znatelný výsledek...

 

Já jsem začala s Prémiovou startovací sadou, kde bylo 12 esenciálních olejů a difuzér. Sada je sofistikovaně sestavena, tedy jsem využila opravdu každý olej do poslední kapky. I dnes patří oleje ze startovací sady k mým nejvíce používaným a nejčastěji dokupovaným.

IMG_1717_edited.jpg

SET S ESENCIÁLNÍMI OLEJI A DIFUZÉREM

Ko­lek­ce 12-ti čistě pří­rod­ních, vy­so­ce kon­cen­t­ro­va­ných esen­ci­ál­ních olejů Young Li­ving, spolu s kva­lit­ním ul­tra­so­nic­kým di­fuzé­rem, Nin­gXi­ou Red, ku­lič­ko­vým apli­ká­to­rem na oleje, lah­vič­ka­mi na vzor­ky a prů­vod­cem esen­ci­ál­ní­mi oleji, za tu nej­lep­ší cenu - CENA x KVALITA.

Sada Desert Mist.PNG
Sada Aria.PNG
Sada Dew Drop.PNG
lantern.PNG

SET S ESENCIÁLNÍMI OLEJI A DIFUZÉREM PRO DĚTI

Kolekce 5 směsí esenciálních olejů speciálně vytvořených pro naše nejmenší s difuzérem Sovička.

Sada Sovička.PNG

SET PRO LOW TOX DOMÁCNOST

Ko­lek­ce Thie­ves, dro­ge­rie a čis­ti­cí pro­střed­ky na rost­lin­né bázi, s esen­ci­ál­ní­mi oleji. Ne­ob­sa­hu­je žád­nou skry­tou che­mii ani dráž­di­vé látky a je ide­ál­ním za­čát­kem trans­for­ma­ce vaší do­mác­nos­ti a ži­vo­ta bez che­mie.

Sada - Bezpečný domov.PNG

OBJEDNÁVKA NA MÍRU ?

Žádný problém. Mů­že­te začít s esen­ci­ál­ní­mi oleji na spe­ci­ál­ní po­tře­by, s low-tox dro­ge­rií pro vás a vaše děti, s čistě pří­rod­ní­mi voňavými pro­střed­ky na úklid nebo s doplňky stra­vy a Nin­gXi­ou Red…ráda s vámi se­sta­vím vaši ob­jed­náv­ku a pře­dám re­cep­ty a tipy, s kte­rý­mi se je na­u­čí­te snad­no po­u­ží­vat.

bottom of page